Filozof Masaryk

Nová Akropolis
Vloženo: 17. 01. 2019

13. 02. 2019 - 19:00

Cena: Zdarma

Kapacita: 26/50

Přednášející: Mgr. Ivana Hurytová

Kraj: Praha

Adresa: Staroměstské nám. 4/1, Praha
Místo: Skautský institut na Staromáku

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Humanitní vědy a společenské vědy

URL odkaz: http://www.akropolis.cz/praha2

Přednáška
• Antické kořeny: sokratovská etika a platonské ideje pro společnost
• Krize moderního člověka a "Ideály humanitní"
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. T. G. Masaryk

Na přednášce věnované T. G. Masarykovi si jej představíme především jako filozofa, významného humanistického myslitele 20. století. To ovšem neznamená, že bychom se vzdálili od jeho života a oblasti, kde je nejvíce známý, politiky. Masaryk vždy usiloval o propojení teorie a praxe. Jeho filozofie, která staví na sokratovských a platonských ideálech, směřuje k rozvoji jedince i státu.

Komentáře