Epigenetika a opravy DNA

Učená společnost České republiky
Vloženo: 08. 10. 2019

15. 10. 2019 - 16:00

Cena: Zdarma

Kapacita: 6/80

Přednášející: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Kraj: Praha

Adresa: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Místo: místnosti 205, 206

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Lékařství a přírodní vědy

URL odkaz: https://www.facebook.com/events/2538098162903377/

Učená společnost České republiky srdečně zve na přednášku ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR na horké téma "negenetických" úprav dědičné informace a jejich terapeutických možností:

Epigenetika je obor zabývající se reverzibilními procesy, které probíhají v buněčném jádře. Tyto procesy jsou z velké části dědičné. I když epigenetické děje nejsou spojovány se změnami v sekvenci DNA, projevují se (nebo jejich změny) změnami ve fenotypu. I různé vlivy prostředí nebo epi-dieta mohou ovlivňovat epigenom, což má zásadní vliv na zdraví organizmu. Přesah do klinické medicíny má i aplikace tak zvaných epi-drugs, čili léčiv cílených na funkci enzymů regulujících epigenetické znaky. Ty jsou formovány pomocí metylace DNA, post-transkripčními modifikacemi RNA, post-translačními modifikacemi histonů nebo funkcí nekódujících RNA. Zmíněné děje významně ovlivňují nejenom expresi genů, ale také opravy poškozeného genomu.
Věříme, že výsledky našich experimentů přispívají k obecnému poznání opravných mechanismů, které probíhají nejen fyziologicky, ale například i po ozáření buněk při radioterapii.

Komentáře