Imunoterapie: přítomnost a budoucnost

Učená společnost České republiky
Vloženo: 11. 02. 2019

19. 02. 2019 - 16:00

Cena: Zdarma

Kapacita: 13/80

Přednášející: PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Kraj: Praha

Adresa: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Místo: místnosti 205, 206

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Lékařství a přírodní vědy

URL odkaz: https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/pozvanka-na-plenarni-prednasku-ucene-spolecnosti-s-prizvanim-verejnosti.html

Přednášky imunoložky z Ústavu imunologie 2. LF a FN Motol a biotechnologické společnosti Sotio o imunoterapii nádorových onemocnění.

Hlubší poznání role imunitního systému v evoluci nádorového onemocnění vedla k rozvoji léčebného směru, který nazýváme imunoterapie. Hlavním cílem imunoterapeutické léčby maligních onemocnění je aktivovat složky imunitního systému pacienta v boji proti nádorovým buňkám. Onkoimunologie se řadí k dramaticky se rozvíjejícím medicínským oborům a začlenění imunoterapeutických přípravků do standardních léčebných algoritmů patří k největším převratům posledních desetiletí tohoto oboru. Narůstající význam tohoto léčebného směru dokládá nejen počet nově registrovaných léčiv, narůstající množství probíhajících klinických studií, které hodnotí nové imunoterapeutické přístupy, ale také udělení Nobelovy ceny za medicínu v uplynulém roce. Zatímco v minulosti byla imunoterapeutická léčba založená výhradně na nespecifické stimulaci imunitního systému, současný rozvoj moderních metod nabízí pacientům vysoce personalizovanou a cílenou léčbu, jejímž cílem je aktivovat imunitní systém v boji proti maligním buňkám.

Komentáře