Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu

Nová Akropolis Plzeň
Vloženo: 31. 08. 2017

06. 09. 2017 - 18:00

Cena: 1540/1100 Kč

Kapacita: 40/30

Přednášející: Nová Akropolis

Kraj: Plzeňský

Adresa: Purkyňova 12, Plzeň 30100
Místo: přízemí

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Kultura a umění

URL odkaz: http://http://www.akropolis.cz/default.asp?page=prihlaska&4=kurz_filozofie

Kurz srovnávací filozofie a psychologie Východu a Západu

Tento kurz nabízí přehled nejvýznamnějších základních poznatků o člověku, univerzu, životě a společnosti, které nám zanechaly civilizace Východu i Západu.
Utváří opravdový pramen inspirace pro člověka, který si klade velké otázky a čelí osobním a společenským výzvám života.
Je rozdělen do tří základních modulů, které nám, pokud je aplikujeme, umožňují najít své místo v životě: první se věnuje poznání o člověku samotném (Kdo jsem?), druhý jeho vztahu k ostatním lidem a schopnosti vzájemného soužití a poslední modul zkoumá stopy jednotlivce i lidstva napříč dějinami (Odkud přicházíme a kam směřujeme?).

Proč je kurz užitečný?
• Abychom lépe poznali sebe sama: etické otázky jednotlivce;
• Abychom do svého života vložili hloubku a nadčasovost;
• Abychom pochopili okolnosti, v nichž žijeme: hledání spravedlnosti ve společnosti, soužití mezi lidmi;
• Abychom byli hlavními tvůrci lepší budoucnosti: význam dějin pro pochopení současnosti a toho jak dnes žít a aktivně vytvářet budoucnost.
Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející důležité schopnosti člověka (pozornost, koncentraci, paměť, imaginaci, kontrolu emocí, vůli atd.) inspirovaná probíranými tématy.

První modul


ČLOVĚK SÁM SE SEBOU – ZÁHADA ŽIVOTA
Člověk tváří v tvář životním otázkám • Harmonie mysli a srdce • Základy univerzální etiky • Pojetí etiky a morálky • Vnímání Řádu a Harmonie univerza • Evoluce • Viditelné a neviditelné světy • Úrovně a dimenze univerza


ČLOVĚK A JEHO PŘIROZENOST
Mikrokosmos a makrokosmos • Jemné dimenze člověka: hlubší vnitřní úrovně • Poznej sebe sama a vybuduj svou vlastní osobnost


TISÍCILETÁ INDIE
Mysticko-esoterická poema Bhagavadgíta: probuzení vědomí a vnitřní boj • Člověk tváří v tvář osudu: pojetí dharmy a karmy • Člověk tváří v tvář smrti: teorie reinkarnace


MOUDROST TIBETU
Starobylé tibetské texty: „Hlas ticha“, „Kniha zlatých pravidel“ • Tradice o Učitelích moudrosti • Učednické systémy starověku a jejich úloha v rozvoji kvalit člověka


BUDDHISMUS
Život a učení Buddhy. Dhammapadam • Člověk tváří v tvář utrpení a bolesti • Klid mysli a vnitřní mír • Promítání našich myšlenek do neviditelného světa • Moc pozitivní mysli


ČÍNA
Konfucius – život a učení • Etika a politika, etika jako základ řádu ve společnosti • Kvality dobrého vládce a pilíře trvalého míru


EGYPT
Iniciační mystéria v uskutečňování etiky jednotlivce • Věda, Umění a Magie v Egyptě • Texty a učení prvních dynastií


ARISTOTELES
Hledání štěstí • Stupně poznání • Ctnost: rozvoj vznešené duše


NEOPLATONIKOVÉ
Plotin a Eklektická škola v Alexandrii • Tři cesty vedoucí k moudrosti: Krása, Hudba a Filozofie • Teorie uvězněné duše • Umění jako cesta uskutečnění

Druhý modul


ČLOVĚK A SPOLEČNOST – ČLOVĚK A SOUŽITÍ
Problémy člověka a současného světa • Dehumanizace a ztráta cílů • Potřeba utvořit vědomí univerzálního bratrství • Konfucius a Platon: lepší svět je možný pouze s lepším člověkem • Úloha mládeže v okamžicích změny • Potřeba hrdinství


PLATONSKÁ TRADICE
Platonský ideál člověka a světa: Spravedlnost, Dobro, Krása a Pravda • Pojetí platonského individua • Celistvá výchova a vzdělání člověka • Symbolismus „Mýtu o jeskyni“ • Svoboda a poznání • Morálka jako základ společenských práv a politické povinnosti


ŘÍM A OBČANÉ SVĚTA
Stoická filozofie • Epiktétos, Marcus Aurelius, Seneca • Odvaha a pevnost tváří v tvář nepřízni • Moc nad sebou samým: Vůle, Láska, Inteligence • Vnitřní svoboda a umění se rozhodnout


FORMY USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI
Od starodávných dob po současnost

Třetí modul


ČLOVĚK V PRŮBĚHU DĚJIN – MÝTUS A DĚJINY
Filozofie a logika dějin • Smysl dějin a mytologie • Dějiny v utváření vědomí prostřednictvím vzpomínek • Teorie věčného návratu a historické cykly • Ciceronova teorie dějin a Platonův Logos • Lidstvo tváří v tvář osudu: předurčenost nebo svoboda? • Krize naší doby a její promítnutí do budoucnosti v nových civilizačních formách


STARODÁVNÉ VĚDY
Astrologie: její původ • Jednota a souvislosti v univerzu • Astronomie, přírodní astrologie a horoskopie • Alchymie: historické zmínky a mytický původ • Fyzikální, chemické a alchymické procesy • Alchymie a psychologie • Jóga: stupně stezek jógy

Délka trvání:
Celkový počet výukových hodin: 26
(13 bloků přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Cena:
1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) - včetně DPH

Přihláška:
K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Obratem vám zašleme pokyny k platbě.
Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.

Komentáře