Praktická rétorika - jednodenní kurz

Nová Akropolis
Vloženo: 04. 12. 2018

05. 01. 2019 - 09:00

Cena: 2900 Kč (studenti a důchodci 2200 Kč)

Kapacita: 85/4

Přednášející: Ing. Hana Moudrá

Kraj: Pardubický

Adresa: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
Místo: 2. budovy Domu techniky, je třeba vyjet výtahem (jinak v budově zabloudíte) do 2. patra - učebna 1.

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Jiné

URL odkaz: http://https://www.akropolis.cz/retorika

Celodenní intenzivní kurz. (9-18 hod)
REZERVACE NUTNÁ (max. 4 osoby)
• 8 hodin přednášek a cvičení
Obsah kurzu:
• Tradiční pojetí rétoriky
• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
• Autentický hlas
• Práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Tvorba a skladba projevu
• Praktické rady
• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:
Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:
• Jak působit slovem
• Jak pracovat s dechem
• Jak správně artikulovat
• Jak správně vyslovovat
• Jak ovládnout řeč těla
• Jak zvládnout trému a další překážky
• Jak se správně připravit
• Jak vyčerpat téma a ne posluchače
• Jak být sám sebou

Délka trvání:
Celkový počet výukových hodin: 8
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Komentáře