Praktická rétorika

Nová Akropolis Plzeň
Vloženo: 31. 03. 2019

16. 05. 2019 - 18:00

Cena: 2900 Kč (studenti a důchodci 2200 Kč)

Kapacita: 5/5

Přednášející: Nová Akropolis

Kraj: Plzeňský

Adresa: Purkyňova 12, 301 36 Plzeň
Místo: Nová Akropolis

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Jiné

URL odkaz: https://www.akropolis.cz/retorika

Kapacita kurzu je 5 osob. !

Kurz proběhne ve čtvrtek 16., 23. , 30. 5. a 3. 6. od 19 do 21 h.

• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

Obsah kurzu:
• Tradiční pojetí rétoriky
• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
• Autentický hlas
• Práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Tvorba a skladba projevu
• Praktické rady
• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:
Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:
• Jak působit slovem
• Jak pracovat s dechem
• Jak správně artikulovat
• Jak správně vyslovovat
• Jak ovládnout řeč těla
• Jak zvládnout trému a další překážky
• Jak se správně připravit
• Jak vyčerpat téma a ne posluchače
• Jak být sám sebou

Délka trvání:
Celkový počet výukových hodin: 8
(4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Pro zájemce je připraven i pokračovací kurz Praktická rétorika II.
(8 výukových hodin, cena stejná jako u kurzu I.)

Komentáře