Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Alena
Vloženo: 01. 02. 2019

06. 02. 2019 - 16:00

Cena: Zdarma

Kapacita: 8/50

Přednášející: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Kraj: Olomoucký

Adresa: Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Místo: malá pravá posluchárna

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Lékařství a přírodní vědy

URL odkaz: https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2019/02/06/event/tx_cal_phpicalendar/1996/

Program:

Diagnostika karcinomu pankreatu - kde jsme a kam směřujeme?
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Diabetes mellitus a karcinom pankreatu
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK Praha

Komentáře