Františkova vize života křesťana v dnešním světě

Akademické týdny o.p.s.
Vloženo: 27. 07. 2018

28. 07. 2018 - 16:45

Cena: 45/33/0 Kč

Kapacita: 10/100

Přednášející: Mons. ThLic. Ing. Zdenek WASSERBAUER, Th.D.

Kraj: Královehradecký

Adresa: Sněžné 1, 518 01 Sněžné v Orlických horách
Místo: areál chaty Horalka Cesta k areálu značena směrovkami. Velkokapacitní parkoviště se nachází vedle areálu.

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Humanitní vědy a společenské vědy

URL odkaz: http://http://www.akademicketydny.cz/pozvanka-na-28-rocnik-akademickych-tydnu-2018

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., (1966, Nové Město na Moravě) byl 23. ledna 2018
jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze. Zdenek Wasserbauer vystudoval gymnázium ve
Žďáru nad Sázavou a poté získal titul inženýr na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. V roce
1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené KTF v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na
Papežskou lateránskou univerzitu do Říma. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na postgraduálním
studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia doktorskou prací na téma Teologie a
spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. V letech 2000–2010
působil jako spirituál pražského kněžského semináře. K 1. říjnu 2010 byl jmenován farářem ve
farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován
čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován.
18. června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl
jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Současně byl jmenován
ředitelem kurie pražského arcibiskupství.

Komentáře