The Warped Side of the Universe: from the big bang to black holes and gravitational waves

Učená společnost České republiky
Vloženo: 13. 05. 2019

17. 05. 2019 - 17:00

Cena: Zdarma

Kapacita: 6/550

Přednášející: Kip Thorne

Kraj: Praha

Adresa: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
Místo: hlavní posluchárna

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Lékařství a přírodní vědy

URL odkaz: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/profesor-kip-s-thorne-v-praze

Popularizační přednáška amerického fyzika Kipa Thorna, nositele Nobelovy ceny (2017) za detekci gravitačních vln a vědeckého konzultanta filmu Interstellar.
Přednáška bude v anglickém jazyce.
Anotace:
There is a Warped Side to our Universe: objects and phenomena that are made from warped space and warped time. Three examples are black holes, the big bang in which our Universe was born, and ripples in the fabric of space-time called gravitational waves. Thorne will describe this Warped Side of our Universe and recent breakthroughs in the quest to probe it theoretically using
computer simulations and observationally using gravitational waves.

Komentáře