Zrození raně křesťanského umění

Akademické týdny o.p.s.
Vloženo: 12. 07. 2018

29. 07. 2018 - 16:15

Cena: 60/44/0 Kč

Kapacita: 17/150

Přednášející: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Kraj: Královehradecký

Adresa: Sněžné 1, 518 01 Sněžné v Orlických horách
Místo: areál chaty Horalka

Detailní informace o místě konání se zobrazí pouze pro zúčastněné.

Kategorie: Kultura a umění

URL odkaz: http://www.akademicketydny.cz/pozvanka-na-28-rocnik-akademickych-tydnu-2018

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické
teologické fakulty UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili
sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena
prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu
pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po
konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako
spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem
Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.

Komentáře