Profil uživatele


Login: ssiips

Datum registrace: 10.10.2018

Instituce: Studentská sekce IIPS

Typ instituce: Studentské kluby

Popis instituce: Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu je univerzitním spolkem sdružujícím aktivní studenty politologicko-vědních oborů, kteří již nyní uvažují o své budoucí kariéře a studium je pro ně více koníčkem, než povinností. Hlavním důvodem její existence je profesní rozvoj těchto studentů, jenž je podporován prostřednictvím diskuzí a přednášek expertů z řad akademiků, politiků a dalších zajímavých osobností z celého světa. Tím dáváme studentům možnost proniknout do prostředí, ve kterém budou pravděpodobně působit po absolvování univerzity. Spolek tak vytváří prostor pro navazování kontaktů a seberealizaci svých členů, od nichž se očekává aktivní participace na celkovém chodu spolku a jeho jednotlivých projektech. Nejvíce etablovaným projektem jsou tzv. Kulaté stoly, které v průběhu semestru pravidelně pořádáme. Mimo Kulaté stoly organizujeme také množství konferencí a besed, a zároveň zprostředkováváme bohatý interní program pro členy spolku. Studentská sekce IIPS pořádá časté exkurze do nejrůznějších institucí. Jedná se zejména o mezinárodní organizace a české i zahraniční ambasády. V posledních letech také organizujeme Masarykovy debaty. Novinkou je organizace studentské politologické konference, která se poprvé uskuteční na jaře 2018.

URL: http://www.ssiips.cz

Kontaktní osoba: Kristína Markechová


Přednášky uživatele


Studentská sekce IIPS | Kraj: Jihomoravský | Vloženo: 05. 11. 2018 | Datum konání: Čtvrtek 15. 11. 2018

Studentská sekce IIPS | Kraj: Jihomoravský | Vloženo: 16. 10. 2018 | Datum konání: Úterý 23. 10. 2018

Studentská sekce IIPS | Kraj: Jihomoravský | Vloženo: 16. 10. 2018 | Datum konání: Středa 17. 10. 2018